Logo

Knoppenbalk


Screenshot Screenshot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Het aantal records wat wordt weergegeven hangt af van het feit of er een filtering actief is.
Het kan zijn dat er bv in totaal 1000 relaties zijn en dat er 64 relaties zijn  die gefilterd zijn op woonplaats Amsterdam. Dan kan tussen deze 64 records worden genavigeerd totdat men het filter opheft en alle records worden weergegeven.
Beschrijving
1
Naar 1e record.
2
Naar vorige record.
3
Via keuzelijst direct naar een record.
4
Naar volgende record.
5
Naar laatste record.
6
Nieuw record.
7
Verwijderen. (alleen admin)
8
Saven record gegevens. Licht op als er wijzigingen zijn.
9
Wijzigingen ongedaan maken.
10
Filter scherm openen om filtering aan te brengen (zoeken).
11
Filter deactiveren zodat elle records worden weergegeven.
12
Weergave huidige record en aantal records.
Tip - Weergave aantal records
1/64 = 1e record van 64
5/64 = 5e record van 64
64/64 = laatste record van 64